Genezis 20. – A hibáinkból időnként nem tanulunk
2020. június 26. BibliaBlog 2

Mózes első könyvének huszadik fejezetében Ábrahám és Sára az ígéret földjének déli részére települ, ahol nem ismerik őket. Az ősatya pedig úgy tűnik szorong a gondolattól, hogy újra számára idegenek társaságában kell élnie, ezért újra elkövet egy hibát, amiből anno tanulnia kellett volna.

1 Azután elköltözött onnan Ábrahám a déli tartományba, és letelepedett Kádés és Súr között, és Gerárban tartózkodott. 1
2 Ábrahám azt mondta Sáráról, a feleségéről: A húgom ő. Ezért érte küldött Abímelek, Gerár királya, és elvitette Sárát.

A Genezis 12. fejezetében Ábrahám elhívásának kezdetén lement Sárával Egyiptomba, és ott azt mondta gyönyörű feleségéről, hogy ő csak a húga. Ezért Sára bekerült a fáraó háremébe – és ki tudja mit csináltak ott vele –, de végül Isten aktív közbeavatkozására az egyiptomi uralkodó rájött a cselre, és nagy csalódottsággal visszaadta Ábrahámnak a feleségét. Egyesek úgy vélik, hogy jelen történetünk az egyiptomi eset megismétlése. Mondhatni hiba a Bibliában, hiszen a történet szinte azonos, és túl szép, hogy igaz legyen, hogy Ábrahám kétszer elkövette ugyanazt a hibát.

Ha közelről megvizsgáljuk a történetet, akkor azonban láthatjuk, hogy a szentíró nagyon is tudatában volt annak, hogy ez a történet nem egy költői ismétlés, hanem egy teljesen másik élethelyzet és életkor Ábrahámnak, mégis azonos félrecsúszás. Ami viszont érdekes egyezés a két történetben, hogy sem az akkori fáraó nevét nem tudjuk meg, sem Gerár királyának nevét nem árulja el a Szentírás. Az „Abímelek” szó ugyanis inkább királyi címet jelöl, mint egy valós tulajdonnevet. Mózes célja a két történettel Ábrahám tetteinek és Isten válaszának bemutatása, tehát az adott uralkodó neve itt nem lényeges.

3 De Isten Abímelekhez jött éjjel álomban, és azt mondta neki: Íme, meghalsz az asszonyért, akit elvettél, holott férjnél van.
4 Abímelek pedig nem illette még az asszonyt, és ezt mondta: Uram, az ártatlan népet is megölöd-e?
5 Avagy nem Ábrahám mondta-e nekem: a húgom ő? S ez is azt mondta: a bátyám ő. Szívem ártatlanságában és kezem tisztaságában cselekedtem ezt.
6 Akkor ezt mondta Isten neki álomban: Én is tudom, hogy szíved ártatlanságában művelted ezt, azért én is visszatartottalak attól, hogy vétkezz ellenem; ezért nem engedtem, hogy illesd őt.
7 Most azért add vissza annak az embernek a feleségét, mert próféta ő, és imádkozni fog érted, hogy élj. Ha pedig nem adod vissza, tudd meg, hogy meghalsz minden hozzátartozóddal együtt.
8 Reggel tehát fölkelt Abímelek, és előhívta minden szolgáját, s fülük hallatára mindezeket elbeszélte, és az emberek igen megijedtek.
9 Azután hívatta Abímelek Ábrahámot, és ezt mondta neki: Mit cselekedtél velünk? És mit vétettem ellened, hogy énrám és országomra ilyen nagy bűnt hoztál? Olyan dolgokat cselekedtél ellenem, amiket cselekedni nem szabad!
10 Majd ezt mondta Abímelek Ábrahámnak: Mi jutott eszedbe, hogy ezt a dolgot cselekedted?

Amíg a 12. fejezet fáraójával nem kommunikál közvetlenül az Örökkévaló, addig Gerár királyát álomban látogatja meg. Isten szavaiban nagy szigorúság van: nem enged választási lehetőséget a királynak. Abímelek megretten, és megértést kér Istentől, hiszen becsapták őt az asszonnyal kapcsolatban. Isten azonban a Föld igaz bírája, ahogy ezt az előző fejezetben is láttuk Sodoma és Gomora pusztulásánál. Az Úr jellemébe nem fér bele, hogy valakit olyan bűnért kérjen számon, amit el sem követett. Ezzel a látogatással a királyt és Sárát is megmenti a házasságtörés bűnétől, és Ábrahám is biztonságban érezheti magát Gerár környékén.

Érdekes még azt látni, hogy úgy tűnik Isten nem kéri számon Ábrahámot a hazugságáért, pedig ő is megérdemelné, hogy éjjeli álomban az Úr keményen megfeddje ezért a tettéért. De valójában Isten nagyon is szembesítette a bűnével Ábrahámot, méghozzá a lehető legfájdalmasabb módon. Gondoljunk bele, hogy Abímelek egy pogány – valószínűleg bálványimádó – király volt, aki nem volt szövetséges kapcsolatban a Teremtő Istennel. Az az Ábrahám pedig, akit az Úr „sok nép atyjává” és a hit példaképéve tesz majd retteg és hazudik, ráadásul szeretett feleségét kiszolgáltatja egy másik férfinak. Mindezek után egy „nem hívő” ember háborodik fel azon, hogy a hívő ezt volt képes csinálni. Úgy gondolom, hogy egy hívő ember életében ez az egyik legelszomorítóbb helyzet, amikor egy Istent nem ismerő embertársunk fedd meg minket, méghozzá nagyon is jogosan. Ahogy Ábrahámnál láthatjuk, Isten kezében ez egy eszközzé válik, hogy átformálja az ősatyát.

11 Ábrahám így felelt: Bizony, azt gondoltam: nincs istenfélelem e helyen, és megölnek engem feleségemért.
12 De valósággal húgom is, apám leánya ő, csakhogy nem az én anyámnak leánya, és így lett feleségemmé.
13 Amikor Isten kibujdostatott engem atyám házából, azt mondtam a feleségemnek: Tedd meg nekem azt a kedvességet, hogy ahová megyünk, mindenütt azt mondod rólam: a bátyám ő.
14 Akkor Abímelek vett juhokat, ökröket, szolgákat és szolgálókat, és Ábrahámnak adta, és visszaadta neki Sárát is, a feleségét.
15 Azt mondta Abímelek: Íme, előtted van országom, ahol jónak tetszik neked, ott lakjál.
16 Sárának pedig ezt mondta: Íme, ezer ezüstpénzt adtam bátyádnak, íme, az neked a szemek befedezője mindazok előtt, akik veled vannak. Így mindenképpen igazolva vagy.
17 Könyörgött azért Ábrahám Istennek, és meggyógyította Isten Abímeleket, feleségét és szolgálóit; úgyhogy ismét szülhettek.
18 Mert az Úr erősen bezárta Abímelek háza népének méhét Sáráért, Ábrahám feleségéért.

Ábrahám Abímeleknek bevallja őszintén a saját gyengeségét, és azt is, hogy ez a hazugság Sáráról végigkövette eddig az életét. Egy megegyezés volt ez a házaspár részéről, és meglett a maga következménye. Megtehetjük, hogy nem tanulunk a hibáinkból, vagy olyan szokásokat tartunk meg az életünkben, melyekről tudjuk, hogy nem válnak a javunkra – de ahogy Ábrahámnál, úgy nálunk is ezek „ketyegő bombákká” válnak az életpályánk során.

Amit még mindenképpen fontos látnunk ebben a történetben, az Isten időzítése. Az Úr terve az volt, hogy néhány hónapon belül megszületik Izsák, Ábrahám és Sára megígért közös gyermeke. Ha Isten itt nem lép közbe, akkor Abímelek hamarosan „bement volna” Sárához, és így az a vád érhette volna a házaspárt, hogy Izsák nem is Ábrahámtól van. Ez a közbeavatkozás bátoríthat minket arra, hogy Isten valódi tervei mindig megvalósulnak, és habár mi hívők időnként olyan lépéseket tudunk tenni, amiből hosszú távon Isten tervének szétrombolása következne, az Úr megment a saját „hülyeségeinktől”, amikor ez a velünk kapcsolatos konkrét tervét veszélyeztetné.

1 A bejegyzésben szereplő összes igevers forrása: Újonnan revideált Károli-Biblia. Copyright © 2011 Veritas Kiadó.

Baji Péter

Baji Péter (1988–) ifjúsági lelkipásztor,
bibliai tudományok (BA) - Logos Hungary Keresztény Főiskola
PhD földtudományok, társadalomföldrajz - ELTE Földtudományi Doktori Iskola
Baji Péter

Latest posts by Baji Péter (see all)

Megosztás:

2 comments on “Genezis 20. – A hibáinkból időnként nem tanulunk

  1. Minden stimmel, de az valoszinutlen, hogy „nehany HONAPON belul” szuletett volna meg Izsak. Aligha lehetett Sara 90 evesen ellenallhatatlan a kiralynak 😉

    1. Valóban a néhány hónap túlzás. Azt akartam kifejezni, hogy egy éven belül fog megszületni Izsák. Szóval Sárán még biztos nem látszott kívülről semmi. 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük