Kategória: Biblia

Genezis 5. – Ádám utódai

Mózes első könyvének ötödik fejezete Ádám közvetlen utódait, nemzetségtábláját mutatja be. Ezt a „nemzetsége“ kifejezést korábban már láttuk az ég és föld „generációinál“ a második fejezetben. A Biblia itt Ádámtól kezdve tíz nemzedékig követi végig az első emberpár családját, és mindig az elsőszülött fiút – az ókorban a családi és apai hatalom első számú örökösét – nevezi meg. A formula folyamatosan ismétlődik: az adott ember élt valahány évig, aztán nemzette az első fiát, aztán még élt sok évig és fiakat és leányokat nemzett. Végül pedig, ahogy az Édenből kiűzött emberiség minden tagja átéli az Isten által megígért halált. Ádám leszármazottai közül lesz ebben egy kivétel, de ne szaladjunk még előre.

Tovább
Genezis 4. – A két nemzedék

Mózes első könyvének negyedik részében az emberi társadalom elindul a maga útján. Ádám és Éva kapcsolatából gyerekek születnek, és ők már egy teljesen más „állapotba” érkeznek bele, mint ami az Édenben volt. A fejezet választ ad arra, hogy hová vezet az Isten nélküli élet Édentől keletre. Olvassuk hát!

Tovább
Genezis 3. – Mit tettél?

Mózes első könyvének harmadik fejezete rengeteg olyan kérdésre ad választ számunka, amiket az előző fejezet végén tettünk fel. Ha Isten ilyen tökéletes világot és embert alkotott, akkor ma miért nincsenek édeni állapotok a Földön? Miért önzők az emberek? Miért vannak háborúk, nyomorúságok és mennek tönkre folyamatosan kapcsolatok? És még sorolhatnánk. Ezekkel a kérdésekkel a Mózes korabeli zsidóság is szembesült, ebben a világ semmit nem változott: ma modern életmód és eszközök kíséretében éljük meg önző gonoszságainkat – ennyi a különbség. Miért kellett mindennek megváltoznia? A Szentírás erre egy nagyon világos választ ad – ezért érdemes rajta elmélkedni!

Tovább
Genezis 2. – Az emberiség hajnala

Mózes első könyvének második fejezetében az átfogó, globális nézőpontról áttér a szerző – mintegy ráközelítve – az első emberpár megteremtésének pontos történetére. Amíg az előző fejezetben Isten megmutatja, hogy a világmindenség – és benne Földünk – nagy rendszereit hogyan és milyen sorrendben építette fel, addig itt az embert, mint személyt tárja elénk.

Tovább
Genezis 1. – A teremtés hajnala

A Teremtés könyvének első fejezete az Ószövetség talán legismertebb része. A legtöbben itt kezdik el olvasni a Bibliát, és sokan itt is hagyják abba. Mózes ebben a részben a világunk kezdeteivel kapcsolatos rengeteg kérdésre válaszol Isten kijelentett szavával. Így kezdődik a Szentírás:

1 Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet[1].
2 A föld pedig kietlen és puszta volt, sötétség volt a mélység színén, és Isten Lelke lebegett a vizek felett.
Tovább
A Webzegézis visszatér – bibliai sorozat hívőknek és keresőknek

Kedves olvasóink, ahogy láthattátok már jónéhány hónapja nem adtunk hírt magunkról – a munkahelyi és szolgálati terheltségünk ezt nem tette lehetővé. Mostanság azonban újra van időm írni, és szeretnék egy könnyed és világos bibliaismereti sorozatba kezdeni. Habár meggyőződésem, hogy a hívők és nem hívők közötti teológiai, tudományos és apologetikai eszmecserék nagyon hasznosak, mégis mi keresztények sokszor azzal a helyzeti előnnyel indulunk, hogy (remélhetőleg) többet olvassuk a Bibliát. Mivel sem kritizálni, sem megvédeni nem lehet az evangéliumi keresztény hitet anélkül, hogy tisztában lennénk a Bibliában leírt dolgokkal: egy felfedező utazásra hívok a blog olvasói közül mindenkit!

Tovább