Vigyázz az agyadra – szekták toborzási és befolyásolási technikái (II.)
2017. április 28. ApologetikaEtika Nincs hozzászólás

Az alábbi vendégposzt szerzője Dr. Péteri Dóra.

Jogtalan befolyásolásra alkalmas környezet felismerése:

Nyilván jogosan felmerül a kérdés, hogy hogyan tudom eldönteni, hogy rajtam alkalmaztak-e/alkalmaznak-e jogtalan befolyásolást? Illetve, hogy magas kontrollú csoport tagja vagyok-e?

Ezt csak te magad fogod tudni megvizsgálni és eldönteni, és ehhez szeretnék két modellt megmutatni, aminek a szempontrendszerét figyelembe véve el fogod tudni magad dönteni, hogy áldozatul estél-e egy ilyen csoportnak. Fontos, hogy akkor lehet kimondani, hogy jogtalan befolyásolást szervezetten alkalmaz egy csoport, ha az összes kritérium egyszerre fennáll az alábbi modellekből.

Két külön szempont rendszert is szeretnék bemutatni. Az egyik Robert J. Lifton nevéhez fűződik, a másik Steven Hassanéhoz. Mindketten arra keresték a választ, hogy hogy lehet meghatározni azt a környezetet, csoportot, amely jogtalan befolyásolás alkalmazására alkalmas.

Robert J. Lifton (1926–, pszichiáter, történész, író) a kínai kommunizmus agymosási technikáit tanulmányozta. Mérföldkőnek számító munkája a „A gondolkodásmód megreformálásának pszichológiája egy totalitárius rendszerben”[1].

Ebben a könyvben ő leírt 8 kritériumot, ami alapján eldönthető egy környezetről, hogy agymosásra vagy a gondolkodásmód külső megváltoztatására alkalmas-e.

HA EZEK EGYSZERRE VANNAK JELEN EGY SZERVEZETBEN, AKKOR VAN NAGY BAJ!

Ezek részletesebben a következőket tartalmazzák:

 1. Miliőkontroll. Az ember közvetlen környezetének kontrollálása a csoport által, az információ és kommunikáció kontrollálása a közösségen belül és az egyénen belül is! Ez egy nagyfokú elszeparálódást eredményez a társadalomtól.
 2. Misztikus manipuláció. Különböző megtapasztalások manipulálása, ami spontánnak tűnik az alany számára, de igazából előre megtervezett esemény volt a szervezet, vagy annak vezetője részéről. És ezek a megtapasztalások adják a feljogosítást és a szellemi hatalmat ahhoz, hogy a vezető engedelmességet várjon el, vagy kénye-kedve szerint értelmezhessen eseményeket, szent iratokat, vagy megtapasztalásokat.
 3. Tisztaság mint elvárás. A világkép feketére és fehérre redukálódik ezekben a csoportokban. És a tagok folyamatosan bátorítást kapok arra, hogy a csoport ideológiájához igazodjanak, és törekedjenek a tökéletességre. De mivel senki nem képes a tökéletességre magától, a keletkező bűntudat és szégyen egy nagyon erős kontrollálási eszköz, amivel gyakran vissza is élnek.
 4. Bűnvallás. A bűnöket, (amit a csoport határoz meg, hogy mi számít annak) meg kell vallani, vagy személyesen egy erre kijelölt embernek, vagy akár a csoport egésze előtt nyilvánosan. És ezek az információk később felhasználásra kerülnek, és kontrollálni tudják a tagokat vele. Nincs titoktartás, a tagok bűnei, hozzáállásai, és hibái a vezetők információ szintjén közkézen forognak, megvitatásra és leleplezésre kerülnek.
 5. Szent tudás. A csoport doktrinája vagy ideológiája a végső igazságként van elfogadva, ami megkérdőjelezhetetlen. A csoporton kívül nem lehet igazságot találni. Maga a vezető, mint Isten embere, aki közvetíti az emberek fele az igazságot, maga is kritikán felül kell, hogy álljon.
 6. Speciális nyelvezet. A csoport új módokon értelmez vagy használ bizonyos szavakat, amit a kívülállók emiatt nem is értenek. Ez a zsargon gondolatmegállító kliséket tartalmaz, ami azt szolgálja, hogy módosítsa a tagok gondolkodásmechanizmusát, és hozzáalakítsa a csoport gondokodásmódjához.
 7. A doktrina elsőbbséget élvez az emberrel szemben. Bármely tag személyes tapasztalatai másodlagosak csak a doktrinához képest. És bármely személyes tapasztalat, ami ellene mond a doktrinának, azt meg kell tagadni, vagy újraértelmezni, hogy passzoljon a csoport ideológiájához.
 8. A létezés jogának kezelői. Az adott csoport élvezi a kiváltságot, hogy eldöntse kinek van létjogosultsága és kinek nincs. Ez általában nem szószerint értelmezendő, hanem pl. azt jelenti, hogy a csoporton kívüliek nem megváltottak, nem világosodtak meg, tudatlanok, és meg kell, hogy térjenek vagy világosodjanak, vagyis az adott csoporthoz kell, hogy tartozzanak, különben elvesznek. Ha nem akarnak csatlakozni, akkor pedig el kell, hogy utasítsák őket a tagok. Így a külvilág minden hitelességét elveszíti a tag szemében. De az azt is jelenti egyben, hogyha valaki elhagyja a csoportot, őt is el kell utasítaniuk a csoporttagoknak.

Bár a keresztény egyházakban látszólag ezeket a fent említett technikákat alkalmazzák, hatalmas különbség van aközött, hogy például a Biblia megadja a lehetőségét és bátorítja a bűnvallás gyakorlatát, és ezzel élnek az egyházon belül tagok az Istennel való kapcsolatuk mélyítéséért, és aközött, hogy ezt a Bibliai koncepciót egy csoport tudatosan felhasználja, hogy sakkban tartson embereket az így kicsikart információkkal.

Illetve ezek a fent említett technikák egy zárt közösségen belül működnek, ahol van egy egyszemélyi vezetés, vagy egy kisebb vezetői kör, és a csoport elszeparálódott a többi csoporttól (vagyis egyetlen üdvözítő egyház). Ugyanis ha van átjárásom más keresztény egyházakba, már megszűnt a teljes kontrollja egy adott vezetőnek felettem, hisz egy másik egyházban más vezetők lesznek.

Steven Hassan (1954–, mentálhigiénés tanácsadó)

2,5 évig volt a Moon szekta tagja és egyik kisvezetője. Miután kijött a csoportból próbálta megérteni, hogy mi történt vele, hogy lehetett őt beszervezni egy ilyen magas kontrollt gyakorló csoportba. És azóta segít másoknak kijönni magas kontrollú csoportokból. Ő is összeállított egy modellt, ami alapján megítélhető egy adott szervezet.

BITE-model

A „B(ehavior)” – a magatartás kontrollálása,

Az „I(nformation)” – az információ kontroll alatt tartása,

A „T(hought)” – a gondolatok/gondolkodás mód kontrollálása,

Az „E(motion)” – az érzelmek kontrollálása.

HA EZEK EGYSZERRE VANNAK JELEN EGY SZERVEZETBEN, AKKOR VAN NAGY BAJ!

A BITE egy eszköz arra, hogy bárki a maga számára megvizsgálhassa és mérlegre tehesse, hogy áldozatul esett-e gondolatkontrollálásnak (agymosásnak). De a könyve új kiadásában már inkább használja, a jogtalan befolyásolás (undue influence) fogalmát, mert az agymosás kifejezés azt sugallja, mintha tudtunkon kívül damilon rángatnának, mint a marionett bábút (ami pszichológiai értelemben sokszor ténylegesen sajnos megtörténik). De a jogtalan befolyásolás fogalmát szereti jobban használni, mert ez egy jogi kategória mára már, ami bemutatja, hogy egy felettes hatalom, erő használatával, hogyan ássa alá egy másik emberben a képességet, hogy saját maga tudjon gondolkodni, és jó döntéseket hozni a saját életére.

Amit emberek sokszor megkérdeznek tőlem, az, hogy hogyan lehet felismerni ha jogtalan befolyásolás vagy gondolatkontrollálás vagy agymosás alatt vagyok-e éppen?

És amit szoktam válaszolni, hogy nem tudod felismerni ott és akkor. Ez sajnos a dilemma része, mert a fő szoftvered – az agyad – összezavart állapotban van.

Nézzük meg részletesen, hogy az egyes komponensei a kontrollnak miből állnak.

A magatartás kontrollálása /B – behavior/

 • Engedélyt kell kérni komolyabb döntések előtt.
 • Beleszólnak, hogy hol lakhatsz, kivel házasodhatsz… stb.
 • Minden viselkedés vagy megdícsérve vagy büntetve van.
 • Ha nem vagy lelkes – miért vagy önző, vagy milyen bűnöd van?
 • Leterhelő időbeosztás (mindig van mit csinálni!) Kevés a szabadidő.
 • Az individualizmus nem számít pozitív tényezőnek.

A legfőbb lecke, amit meg kell tanulnod, hogy engedelmeskedned kell a vezetődnek minden körülmények között. A szekta vezér nem tudja a belső gondolataidat vezérelni, de ha a viselkedésedet irányítani tudja a szív és az elme követni fogja a viselkedésedet (a kognitív disszonancia csökkentésére)!

Az információ kontroll alatt tartása /I – information/

 • Megtévesztés – Konkrét hazugság, vagy kritikus információ elhallgatása, vagy az információ elferdítése gyakran alkalmazott módszer a toborzás során. A cél szentesíti az eszközt mentalitás ez.
 • Egy szektában az információ sokszintű. Van, ami a kívülállóknak elérhető, van egy szint amit a belül levő nem vezetők is tudhatnak, aztán van amit a kisvezetők tudhatnak és van amit csak a magasabb vezetői szintek ismerhetnek a csoportról.
 • Általában működik a szekta saját belső információgyártása. Könyvek, kiadványok, hanganyagok formájában. Így egy teljes belső propaganda kiépítésre kerülhet, ami a doktrinát mélyíti. Minden más forrás tiltva van, vagy nincs bátorítva. Ne nézz, ne hallgass, ne olvass mást!
 • A tagok nem beszélhetnek negatívan a vezetőről, a csoportról egymás között. Tilos a kritika. Működik a besúgás rendszere, ahol a nem megfelelő viselkedést jelenteni célszerű a vezetőnek.
 • A tagok arra vannak bátorítva, hogy kerüljék a kontaktust a csoportot elhagyó korábbi tagokkal vagy azokkal, akik kritikákat fogalmaznak meg a csoporttal szemben.

A szekta tagok azt gondolják legtöbbször, hogy ők maguk tudják a legtöbb információt a saját csoportjukról, de sokszor bebizonyosodik, hogy a kívül levők sokkal többet tudnak és értenek a csoportban és körül történő eseményekről, tényekről. Ha valaki fel mer szólalni, azt általában megalázzák, elhallgattatják, vagy ha elhagyta a csoportot, akkor megjelölik, mint a többiek hitére veszélyes egyént, akit kerülniük kell és minden kapcsolatot megszakítani vele.

A gondolatok/gondolkodásmód kontrollálása /T – thought/

Indoktrináció – A doktrína beültetése

Indoktrinációnak hívják azt a folyamat, ahol a csoport dogmáit az egyénnel internalizálják, hogy saját gondolatként fogadja el és be. A doktrína nem csak azt szolgálja, hogy milyen információt enged be az illető, hanem referencia pontként a gondolkodási folyamatot újraírja. A doktrína általában egy olyan abszolút igazság, ami fekete-fehérre változtatja a világot, ahol vagyunk mi és ők. Mi vagyunk a jók, ők a rosszak.

A doktrína általában minden kérdésre adott egyetlen helyes válaszként jelenik meg. Így az egyénnek nem kell gondolkodnia tovább, csak engedelmeskedni a doktrínának.

Speciális nyelvezet

A különféle belső szleng nem csak az összetartozás érzését adja meg, hanem egyes szavakkal teljes gondolkodási folyamatot lehet befolyásolni. Például ha valakinek ellenvetése van a csoportban, és a vezető bedobja a bűn szót, nem kell tovább gondolkodnia az egyszerű tagnak, hogy hogyan ítélje meg az adott helyzetet, mert a vezető már eldöntötte az adott szituáció gyökérproblémáját. És az hogy valaki megkérdőjelezze a vezető értékítéletét… szóba sem kerülhet.

Ez a speciális nyelvezet egy válaszfalat is felhúz a csoporttagok és a kívülállók közé. És a különlegesség és összetartozás érzését adja a csoporttagoknak. Valamint az újonnan érkező nem érti, hogy miről beszélnek sokszor. És azt hiszi csak többet kell tanulnia és értenie, hogy megértse az igazságot, amit a csoport képvisel.

Kritikus gondolkodás kiirtása

Minden kritikus hangot kizárnak tudatosan és erre megtanítják a tagokat is. A vezető, a csoport vagy saját személyük elleni támadásnak veszik, és egyből felhúzódik egy vastag fal. Megtanítják a gondolatok megállítását magukban. Ha bármi negatív gondolat jönne fel belül az emberben, menjen el imádkozni, hogy Isten bocsásson meg, vagy elkezd énekelni, imádkozni és ezzel megtanulja elvonni a figyelmét, mert úgy tudja így tud tiszta és igaz maradni.

A gond ezzel az egésszel, hogy ha elhiszik, hogy a vezető tökéletes, a doktrína tökéletes, akkor bármilyen probléma felmerül, annak csak ők maguk lehetnek az okai. És emiatt önvádlásban vannak szinte folyamatosan és próbálnak fogat összeszorítva még jobbak lenni.

Az érzelmek kontrollálása /E – emotion/

Elit kontra „futottak még” tagok. A csoporton belül valaki vagy a kiválasztott elithez tartozik, aki különleges és szeretett a csoporton belül (és kepeszt, hogy ezt a státuszt megtartsa, el ne veszítse) vagy a bűnös, rossz karmájú futottak még tagokhoz tartozik, aki bűntudatban él és folyton és egyre keményebben próbálkozik, hogy jobb legyen.

Bűntudatkeltés és félelemelültetés. A félelem összeköthet, ha egy külső ellenség fele irányul (üldöztetve vagyunk). Valamint a félelemkeltés a korábbi tagok irányába garantálja a megfelelő távolságot, és az információ kontrolt.

Dícséret és büntetés váltakozása. Felmagasztalás egyszer, másszor megszégyenítés a csoport előtt, viselkedéstől függően.

A hűség és elkötelezettség piedesztára állítása — pozitív érzelmek hozzácsatolása.

A negatív érzéseket el kell nyomnod nem lehetsz kritikus a csoporttal vagy a vezetővel szemben!

Kontroll a szerelmi kapcsolatok és házasságok felett, akár a szexuális élet felett is. (Vagy a szex teljes hiánya vagy a ráerőtetett szexuális tevékenység is előfordulhat)

Fóbia elültetés: ha elhagyod a csoportot mész a pokolba, meghal egy szeretted, soha nem lehetsz már boldog, (amikor kijönnek, ők maguk hiszik, hogy már soha nem lesznek boldogok, és elképzelni se tudják hogy teljes életet élhetek a csoporton kívül)

Bár nyilvánosan a vezetők elmondják, hogy bárki elmehet szabadon, igazából a beültetett fóbia miatt mégsincs igazi szabadsága az embereknek. Ezek nem fizikai, hanem pszichológiai láncok!

MI SEGÍTHET NEKED?

Ha már benne vagy:

Steven Hassan a következőket szokta javasolni: végy ki egy kis szabadságot, távolodj el kicsit a csoporttól, az emberektől akik befolyásolnak, menj el akár egy másik földrajzi helyre, és szigeteld el magad arra az időre, amíg tanulmányozod az agykontrollálás és jogtalan befolyásolás technikáit, (Lifton modelljét, és a BITE modellt). Megfontoltan keresd a szükséges és kritikus infókat a csoport vezetőjéről, a doktrináról (alaptanokról), és a csoportról magáról, vagy azokról az emberekről akikkel korábban kapcsolatod volt a csoportban de már nincsenek ott.

Érdemes másik bibliafordítást elkezdened használni, hogy a speciális nyelvezet, amit beültettek hígulni tudjon és szabadabbá tudjon válni a gondolkodási mechanizmusod.

Arra is szoktam kérni az embereket, hogy gondoljanak vissza, hogy amikor először találkoztak a szóban forgó csoporttal, mit gondoltak/mit reméltek, miben fognak részt venni, ha csatlakoznak. És kérdezzék meg maguktól, hogy ha tudtad volna akkor amikor csatlakoztál azt, amit ma tudsz, ennyi idő elteltével, csatlakoznál-e most?

És ha a válasz az, hogy soha az életben, akkor tudod, hogy jogtalan befolyásolás alatt voltál. És gratulálok, elértél a szabadság kapujához.

Ha még nem vagy benne: kérdések, amiket vissza tudsz kérdezni a toborzáskor:

 • Mióta vagy tagja ennek a csoportnak?
 • Be szeretnél szervezni engem ebbe a szervezetbe, csoportba?
 • Fel tudod sorolni az összes kapcsolt szervezetetek nevét? Ha nem, akkor légyszi járj ennek utána.
 • Ki a vezetője a szervezetnek? Mesélj nekem az ő hátteréről és végzettségeiről. Van büntetett előélete?
 • Mit hisz a csoportotok? Hisz abban, hogy a cél szentesíti az eszközt?
 • A megtévesztés megengedett a csoportban bármilyen körülmények között?
 • Mit várnak el a csoporttagoktól, ha már tagjai a szervezetnek? Ki kell hogy lépjek a suliból vagy a munkahelyről, eladni cuccaimat és beadni adományként, vagy el kell távolodjak a családtagjaimtól vagy barátoktól, akik nem támogatóak a tagságommal kapcsolatban? Te mit dolgoztál mielőtt csatlakoztál a csoporthoz? És mit dolgozol most?
 • Van bárki aki azt gondolná, hogy kétes a csoportotok hírneve? Ha vannak kritikusai a csoportnak, mi az ő fő problémájuk, mit kifogásolnak?
 • Hogy érzel a csoport elment tagjai irányába? Bármikor leültél velük beszélni, hogy megtudhasd miért mentek el? Bátorítják, vagy ellenzik hogy a volt tagokkal kapcsolatot tarts?
 • Mondj 3 dolgot, amit a legkevésbé szeretsz a csoportban és annak vezetőjében!
 • Mi egyebet tennél szívesebben, mint hogy ennek a csoportnak a tagja vagy?
 • Mielőtt csatlakoztál vetted az időt és a fáradtságot hogy korábbi tagokkal beszélj, vagy a kritikus hangokat meghalld, a kritikai észrevételeknek utánajárj? Most hajlandó lennél megtenni?

Mi segíthet neked, ha kijöttél, de nem találod a helyed a világban / az egyházban?

 • Tanulmányozni a jogtalan befolyásolást, hogy megértsd azt, ami történt veled!
 • Találni esetleg hasonlón átment embereket, és velük leülni beszélgetni, megérezni, hogy nem vagy egyedül! Nem vagy hülye és akaratgyenge! Kapcsolatokban sokkal könnyebb gyógyulni.
 • Megbocsátani magadnak, és másoknak.
 • Megpróbálni visszatalálni az autentikus identitásodhoz, kitalálni mit szeretsz csinálni, ki vagy te magad, és hagyni erre megfelelő mennyiségű időt, nem kell sehova sietni!
 • Másik bibliafordítást használni (Ha Új Fordítású Bibliát olvastál akkor akár a CSIA fordítás, akár a revideált Károli működhet erre a célra.)Megismerni milyen Isten, ha nem teljesen olyan, mint amit bemutattak neked. Szétválasztani ami igaz, és ami hamis a róla neked átadott képben.

Ezzel szemben Isten…

A legtragikusabb ezekben a technikákban, hogy ezek a csoportok nem hűen mutatják be Istent, és a legfontosabb ajándékot veszik el a tagjaiktól… a szabad akaratot, amit Isten adott nekünk, hogy önként tudjuk Őt választani! Soha nem akar semmibe behúzni minket Isten, azt szeretné, hogy megismerjük Őt és informált döntést tudjunk hozni a Vele való kapcsolatról.

Mint a szerelemben, hogy önként, magunktól válasszuk Őt, miután megismertük és beleszerettünk. Ne félelemből, vagy bűntudatból. Hanem önként, szabad akaratunkból!

Ajánlott irodalom:

 • Steven Hassan: Combating Cult Mind Control. Park Street Press, 256 p.
 • Szalai András: Más Jézus, más lélek, más evangélium. Harmat Kiadó, 340 p.

Ajánlott weboldalak:

[1] Robert Jay Lifton (1989): Thought Reform and the Psychology of Totalism: A Study of ‘brainwashing’ in China. University of North Carolina Press, 524 p.

Megosztás:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük