Genezis 21. – A gyermek születése
2020. szeptember 03. BibliaBlog Nincs hozzászólás

Mózes első könyvének huszonegyedik részében elérkezik a várva várt pillanat, az ígéret gyermekének születése. Ábrahám élete és családja így már teljes lesz, Isten betartotta az ígéretét. Ebben a részben megláthatjuk azt, hogy bár az ősatya élete úgy tűnik, révbe ért – a kihívások folyamatosan újratermelődnek.

1 Az Úr pedig meglátogatta Sárát, amint mondta, és úgy cselekedett vele, amint megígérte.1
2 Mert Sára fogant méhében, és fiút szült Ábrahámnak az ő vénségében, abban az időben, amelyet mondott neki Isten.

A bibliaolvasó ember számára szembeötlő, hogy Isten újra és újra ígéreteket tesz az üdvtörténet során, majd azokat újra és újra betartja. Ő egy következetes apa: ha megígért valamit, az biztos, hogy betartja – még akkor is, ha az lehetetlennek tűnik. Az Örökkévaló számára nagyon fontos volt, hogy az általa választott Izsák vigye tovább Ábrahám hitbeli örökségét, és addig alakította a körülményeket, amíg tényleg megtörténtek ezek a hihetetlen események. Napjaink hívő embereinek ez azért nagyon bátorító, mert Isten rengeteg ígéretet tett az újszövetségi népe számára (pl. segít szentül élni, ott van velünk mindvégig, vezet minket a Szentlelke által és végül Jézus eljövetelekor egy új világot öröklünk), és tudhatjuk, hogy ezeket is ugyanúgy betartja, mint az Ábrahámnak adott ígéreteit.

3 Ábrahám az újszülött fiát, akit Sára szült neki, Izsáknak nevezte.
4 Majd körülmetélte nyolcnapos korában, ahogy Isten parancsolta neki.
5 Ábrahám pedig százesztendős volt, amikor fia, Izsák született.
6 Ekkor azt mondta Sára: Nevetést szerzett nekem Isten! Aki csak hallja, nevet velem.
7 Ezt is mondta még: Ki mondta volna Ábrahámnak, hogy Sára még fiakat fog szoptatni? S íme, fiút szültem vénségére.
8 Amikor a gyermek felnövekedett, elválasztották. Ábrahám pedig nagy vendégséget szerzett azon a napon, amelyen Izsákot elválasztották.

Izsák neve a héberben nevetést jelent, Sára korábban kinevette Istent, hogy gyermeket adna neki vénségére, most pedig a születésekor is nevet. Gyakran előfordul az életünk folyamán, hogy annyira fura és szürreális helyzetbe kerülünk, hogy már a kínunkban nevetünk. Sára részben ezt is átélte, hiszen nem készült arra, hogy kisbabát nevelő anya lesz, mégis megtörtént és az öröm valóban keveredett a megdöbbenéssel: hogyan történhetett meg ez mégis?

Ábrahám pedig a nagy öröm közepette is engedelmes marad Istennek, nem felejti el, hogy a házában lévő minden fiú gyermeket körül kell metélnie, hiszen ez az Úrral között szövetségének a jele. Az ősatya hálás szívvel fellélegezhet, évtizedek óta várakozik – közben többször elveszítette a reményt a fia megszületésére – de végül megtörtént. Mit kezdjen az életével ezután? Hogyan éljen a beteljesült ígérettel? Mit vár Isten tőle a következő életszakaszában?

9 Mikor pedig Sára nevetgélni látta az egyiptombeli Hágár fiát, akit Hágár Ábrahámnak szült,
10 ezt mondta Ábrahámnak: Kergesd el ezt a szolgálót fiával együtt, mert nem lesz örökös e szolgáló fia az én fiammal, Izsákkal.
11 Ábrahámnak pedig igen nehezére esett ez a dolog a fia miatt.
12 De azt mondta Isten Ábrahámnak: Ne tűnjék előtted nehéznek a gyermek és a szolgáló dolga. Amit mond neked Sára, engedj abban szavának, mert Izsákról nevezik majd utódaidat.
13 De a szolgálóleány fiát is néppé teszem, mivelhogy a te magod ő.
14 Fölkelt azért Ábrahám jó reggel, és kenyeret vett elő meg egy tömlő vizet, Hágárnak adta, és föltette annak vállára, és a gyermekkel együtt elbocsátotta. Ő pedig elment, és Beérseba pusztájában bújdosott.

Az előző részekből megtudhatjuk, hogy Istennek soha nem volt az a terve, hogy Izmael vigye tovább Ábrahám szövetségi örökségét. E gyermek megszületése Hágáron keresztül Sára és Ábrahám egyéni „vállalkozása” volt. Izmael meg sem születik, ha Sára nem ragaszkodik ehhez a kényszerházassághoz Hágárral, mégis a kegyelt gyermekből kegyvesztett lett egy pillanat alatt. Sára ebben a történetben nagyon kegyetlennek és önzőnek tűnik, és Hágár joggal érzi magát elárulva. Ő volt az, aki megszökött Sára elöl, de képes volt megalázni magát, és Istennek engedelmeskedve visszatért a családba, sőt megszülte és felnevelte Izmaelt.

Ábrahám egy nagyon nehéz döntéshelyzetbe kerül, hiszen Izmael a saját elsőszülött fia, akit valóban szeret. Korának társadalmában Izmaelnek kellett volna lennie az ősatya legfőbb örökösének, és csak utána következett volna Izsák – nem véletlenül akarja elküldeni ilyen határozottan Sára a gyermeket Ábrahám háztartásából. Nagyon bátorító látni, hogy Ábrahám lelki őrlődése közben maga Isten szól hozzá, és megnyugtatja. Igen, el kell engednie a fiát most, mert Isten akarata az, hogy Izsák vigye tovább Ábrahám házának örökségét. De amíg Sárát nem biztos, hogy érdekelte mi lesz Izmael és Hágár sorsa, addig Istent nagyon is. Ábrahám hibája volt ez a házasság és ez a gyermek, hogy megszületett, de Isten nem így látja őket. Ahogy a történet további részében majd olvashatjuk, Hágár és Izmael olyan emberek, akiket Isten szeret, és az Ő gondoskodását nem vonja meg tőlük, még ha most Izsák útjától el kell teljesen válniuk is.

15 Mikor elfogyott a víz a tömlőből, letette a gyermeket egy bokor alá.
16 Elment, és leült vele szemben, mintegy nyíllövésnyi távolságra, mert azt mondta magában: Ne lássam, mikor a gyermek meghal. Leült tehát vele szemben, és hangosan sírt.
17 Isten pedig meghallotta a gyermek szavát, és Isten angyala kiáltott az égből Hágárnak, és azt mondta neki: Mi lelt téged Hágár? Ne félj, mert Isten meghallotta a gyermek szavát ott, ahol van.
18 Kelj fel, vedd föl a gyermeket, és viseld gondját, mert nagy néppé teszem.
19 Ekkor megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Odament, megtöltötte a tömlőt vízzel, és inni adott a gyermeknek.
20 És Isten a gyermekkel volt, és az felnövekedett, a pusztában lakott, és íjásszá lett.
21 Párán pusztájában lakott, és anyja Egyiptom földjéről vett neki feleséget.

Hágár már másodjára kerül egy puszta és lakatlan vidékre azzal az érzéssel, hogy ő kicsi és jelentéktelen. Vele és a gyermekével nem törődik senki, a nagy emberek döntöttek a sorsa felől, mindenki el akarja nyomni őt, de a jövőjével senki sem törődik. Korábban hasonló helyzetben Isten már megszólította Hágárt, sőt az asszony elhitte Istenről, hogy az Úr látja a nyomorúságát, sőt gondja van rá. Mégis ez a hit belőle elveszett, kint a pusztában Hágár azt hiszi egyedül van, nem fordul Isten felé – az Örökkévaló azonban megszólítja őt. Mosolyra indító dolog, hogy a felelősségteljes felnőtt anyát megszólítja Isten, mert a gyermeke Istenhez kiáltott. Itt Izmael nem egy kisbaba volt, hanem egy nagyjából 16 éves kamasz fiú, aki hasonlóan nem értette ezt a helyzetet, és most veszítette el szerető édesapját. Ez egy nagyon kemény helyzet, de ebben a helyzetben adott valódi vigasztalást, reményt és jövőképet az Úr ennek a két „kisemmizett” embernek. Hogy honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy Hágár és Izmael felkelt, megtalálta a víz forrását, és nem csak túlélték ezt a barangolást, hanem újrakezdték az életet. Izmael felnőtt, íjász lett és megházasodott – és rengeteg utódot is nemzett, ahogy ezt majd látni fogjuk a Biblia későbbi részében.

Izmael életével kapcsolatban még egy dolgot fontos tisztáznunk, amiről a Biblia nem ír – de pont ezért fontos információ. Izmael hatalmas családdá nőtt, egy külön néppé, akit az Úr megáldott, de sehol nem olvassuk a Szentírásban, hogy Izmael később bosszút forralt volna öccse, Izsák ellen – ellenkezőleg békében éltek és növekedtek Isten útján. Izsák hite, szövetsége és Isten megváltó terve miatt nagyon fontos, de hiszem, hogy Izmael hitéből legalább ennyit meríthetünk. Vegyük észre, hogy ő képes volt megnyugodni abban, hogy nem az övé a főszerep Isten tervében, és kibékülve Istennel engedte, hogy Izsák növekedjen ő pedig kisebbé legyen.

22 Történt abban az időben, hogy Abímelek és hadvezére, Pikól megszólította Ábrahámot: Az Isten van veled mindenben, amit cselekszel.
23 Most azért esküdj meg nekem az Istenre itt, hogy sem énellenem, sem fiam, sem unokáim ellen álnokságot nem cselekszel, hanem azzal a szeretettel viseltetsz te is irántam és az ország iránt, amelyben jövevény voltál, amellyel én teirántad viseltettem.
24 Ábrahám így felelt: Megesküszöm.
25 De Ábrahám megdorgálta Abímeleket a kútért, amelyet erővel elvettek Abímelek szolgái.
26 Abímelek ezt mondta: Nem tudom, kicsoda művelte e dolgot. Te sem jelentetted nekem, és én sem hallottam, hanem csak ma.
27 Vett azért Ábrahám juhokat, állatokat, és Abímeleknek adta; és egymással szövetséget kötöttek.
28 De Ábrahám külön állított a nyájból hét juhot.
29 Abímelek megkérdezte Ábrahámot: Mire való e hét juh, melyet külön állítottál?
30 Ábrahám így felelt: Ezt a hét juhot vedd tőlem, hogy bizonyságul legyenek nekem arra, hogy én ástam ezt a kutat.
31 Azért nevezték azt a helyet Beérsebának, mivelhogy ott esküdtek meg mind a ketten.
32 Megkötötték tehát a szövetséget Beérsebában, és fölkelt Abímelek és hadvezére, Pikól, és visszatértek a filiszteusok földjére.
33 Ábrahám pedig tamariszkuszfákat ültetett Beérsebában, és segítségül hívta ott az örökkévaló Úr Istennek a nevét.
34 És hosszú ideig élt Ábrahám a filiszteusok földjén.

A fejezet azzal zárul, hogy Ábrahámnak még egy döntést kellett meghoznia: rendezni a viszonyát Abímelekkel. Úgy tűnik, hogy Gerár királya és népe nem a klasszikus kánaáni népekhez tartozott, akiket később Isten ítélete sújtott az izraeli 12 törzs honfoglalásakor. A király látja Ábrahám életében az egyre nagyobb erőt és befolyást, felismeri Isten áldását és talán az ősatya katonai erejétől is fél. Ábrahám tehát szép lassan jelentős „névvé” vált a térségben, és Abímelek békeszövetséget kezdeményez vele. Egy kisebb határrendezés után az ősatya megköti a szövetséget, és ígéretet kap, hogy a gerári nép nem fogja elvenni Ábrahám családjának kútját. A Negev-sivatag északi peremén a kutak jelenléte a nomád pásztorkodáshoz stratégiai jelentőségű volt, ezért volt fontos Ábrahámnak ez a megegyezés. Beérseba pedig tényleg egy sokszor említett, kedvelt helye volt az ősatya családjának: a város neve a héberben „hét kutat” vagy az „eskü kútját” is jelenti.

1 A bejegyzésben szereplő összes igevers forrása: Újonnan revideált Károli-Biblia. Copyright © 2011 Veritas Kiadó.

Baji Péter

Baji Péter (1988–) ifjúsági lelkipásztor,
bibliai tudományok (BA) - Logos Hungary Keresztény Főiskola
PhD földtudományok, társadalomföldrajz - ELTE Földtudományi Doktori Iskola
Baji Péter

Latest posts by Baji Péter (see all)

Megosztás:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük