Genezis 23. – Búcsú a szeretett feleségtől
2020. szeptember 17. BibliaBlog Nincs hozzászólás

Mózes első könyvének huszonharmadik fejezetben Ábrahám életének egyik legtragikusabb pillanatát látjuk: szeretett felesége Sára meghal. Több mint száz év közös élet, ilyen hosszú közös házasság napjainkban szinte elképzelhetetlen. Azonban megtörténik az elkerülhetetlen, és Ábrahámnak tovább kell élnie az életét elbúcsúzva szeretett feleségétől.

1 Sára élete százhuszonhét esztendő volt. Ezek Sára életének esztendei.[1]
2 És meghalt Sára Kirjat-Arbában, azaz Hebrónban, a Kánaán földjén, és bement Ábrahám Sárához, hogy gyászolja és elsirassa őt.

A Teremtés könyvének korábbi fejezeteiből tudhatjuk, hogy Ábrahám és Sára között nagyjából tíz év lehetett. Sára halálának idejében tehát Ábrahám 137 éves lehet, illetve fiuk Izsák 37 éves korában búcsúzott el az édesanyjától. Isten hatalmas kegyelme volt az idős házaspár számára, hogy nemcsak nagyon idősen született gyermekük, hanem mindketten láthatták felnőtt férfivé nőni őt. Sára tehát mindent megkapott, amit egy korabeli asszony megkaphatott az élettől.

Ábrahám a kor szokásai szerint minél hamarabb igyekezett a temetési szertartást végig vinni, az éghajlat miatt ugyanis a testek gyorsan bomlásnak indultak, ezért általában még aznap eltemették őket. Ez a siratás nyilvános volt: Ábrahám szomszédjai is jól tudták, hogy nagy tragédia érte az ősatyát.

3 Azután fölkelt Ábrahám az ő halottja mellől, és így szólt Hét fiaihoz:
4 Idegen és jövevény vagyok közöttetek, adjatok nekem sírhelyhez való birtokot tinálatok, hadd temessem oda a halottamat.
5 Így feleltek Hét fiai Ábrahámnak:
6 Hallgass meg minket, uram. Istentől való fejedelem vagy te közöttünk. Amelyik a legtisztességesebb a mi temetőhelyeink közül, abba temesd el halottadat. Egyikőnk sem tagadja meg tőled az ő temetőhelyét, hogy eltemethesd halottadat.
7 Ekkor fölkelt Ábrahám, és meghajtotta magát a föld népe előtt, Hét fiai előtt,
8 és így szólt hozzájuk: Ha azt akarjátok, hogy eltemessem az én halottamat, hallgassatok meg engem, és esedezzetek érettem Efrón előtt, Cóhar fia előtt,
9 hogy adja nekem Makpéla barlangját, mely az övé, és mezejének szélén van. Igaz árán adja el nekem, sírhelynek való birtokul közöttetek.

Hét fiai nem a történelem későbbi időszakából jól ismert anatóliai hódító hettiták voltak, hanem a Biblia kánaáni népekként azonosítja őket, sőt a vezetőiknek is sémi nevei vannak (pl. Efrón). Ez az első eset, amikor Ábrahám vásárolhat egy darab földet az ígéret földjéről, de a tárgyalás nem teljesen zökkenőmentes. A földtulajdonos kánaániták ugyanis rögtön felajánlják az ősatyának a legszebb saját sírboltjaikat, finoman elterelve a földvásárlás lehetőségét. Ábrahám azonban kitart a döntése mellett, miszerint saját temetkezési helyet akar magának és utódainak, sőt már ki is néz egy közeli barlangot, akinek ismeri a tulajdonosát. Ebben a döntésben pedig láthatjuk az ősatya hitét: Sára testét hazaszállíthatta volna a régi otthonukba, de ő már Kánaán-földjéhez szeretne kötődni bármi áron, hiszen Isten ígérte neki, hogy az övé lesz.

Nagy példa lehet ez a hozzáállás napjaink hívői számára, hiszen Isten minket is újra és újra belehelyez olyan élethelyzetekbe, munkahelyekre vagy éppen településekre, ahol használni akarja az életünket a körülöttünk élők javára. Időnként azonban nagyon küzdelmes tud lenni nemet mondani kényelmesebbnek és járhatóbbnak látszó lehetőségekre csak azért, mert hisszük elhívásunk ide köt. Isten azonban megáldja ezt a hozzáállást, ahogy Ábrahámnál is megtette.

10 Efrón pedig Hét fiai között ült. Így felelt a hettita Efrón Ábrahámnak, Hét fiainak és mindazoknak hallatára, akik bementek a városa kapuján:
11 Nem úgy, uram, hallgass meg engem: azt a mezőt neked adom, és a barlangot, amely abban van, szintén neked adom népem fiainak szeme láttára, hogy ott temesd el a halottadat.
12 Erre Ábrahám meghajtotta magát a föld népe előtt,
13 és így szólt Efrónhoz a föld népének hallatára: Ha mégis meghallgatnál engem! Megadom a mező árát, fogadd el tőlem! Azután eltemetem ott az én halottamat.
14 Efrón így felelt Ábrahámnak:
15 Uram! Hallgass meg engem. Négyszáz ezüstsékelt ér az a föld, mi az köztem és közted? Csak temesd el a te halottadat.
16 Engedett azért Ábrahám Efrónnak, és kimérte az ezüstöt, amelyet mondott hét fiainak hallatára, a kereskedőknél használt négyszáz ezüstsékelt.
17 Így lett Efrón Makpélában lévő mezeje, amely Mamréval szemben van, a mező a benne levő barlanggal és a mezőn lévő minden fa az egész határban körös körül
18 Ábrahám birtoka, Hét fiainak és mindazoknak szeme előtt, akik városa kapuján bementek.

Ábrahám korában nem létezett földhivatal, ahol a tulajdonjogokat bejegyezték. Az efféle ügyleteket a város kapujában „ülésező” territoriális vének tanácsa intézte, ezért volt fontos, hogy az Efrónnal való megbeszélése nyilvánvaló legyen. Efrón először ajándékba kínálta a barlangot Ábrahámnak, de az ősatya biztosra akart menni – ha kifizeti a földért való teljes árat, akkor a tulajdonjog megkérdőjelezhetetlenül az övé lesz. Mózes korában a Teremtés könyvét olvasó héberek számára bátorító lehetett, hogy van egy mező, ami már ősidők óta az övék.

19 Azután eltemette Ábrahám a feleségét, Sárát, Makpéla mezejének barlangjába Mamréval szemben. Ez ma Hebrón a Kánaán földjén.
20 Így jutott a mező és a benne lévő barlang Ábrahám birtokába temetésre való helyül a Hét fiaitól.

Megtörténik Sára temetése, és ezzel egy új időszak kezdődik Ábrahám életében. Az ősatya nagy szolgálati ideje letelt, és habár még sokáig él, a Szentírás fókusza szép lassan Izsákra és az ő családjára terelődik. A következő részben már Ábrahám neki keres feleséget, hogy az ígéret családjának öröklési rendje egészségesen folytatódhasson. Sára sajnos Izsák feleségét és a tőle jövő unokákat nem láthatta meg.


[1] A bejegyzésben szereplő összes igevers forrása: Újonnan revideált Károli-Biblia. Copyright © 2011 Veritas Kiadó.

Baji Péter

Baji Péter (1988–) ifjúsági lelkipásztor,
bibliai tudományok (BA) - Logos Hungary Keresztény Főiskola
PhD földtudományok, társadalomföldrajz - ELTE Földtudományi Doktori Iskola
Baji Péter

Latest posts by Baji Péter (see all)

Megosztás:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük