Kategória: Blog

Genezis 30. – Jákob harcos hétköznapjai

Mózes első könyvének harmincadik fejezete Jákob családi életéről szól, és leginkább arról, hogy a feleségei milyen versenyt futottak a fiúutódok világra hozásában. A fejezet végén megtudhatjuk, hogy Isten milyen különlegesen áldotta meg Jákobot nagy vagyonnal, hogy vére hazatérhessen az ígéret földjére.

Tovább
Genezis 29. – A keserédes nász

Mózes első könyvének huszonkilencedik fejezetében Jákob eléri Háránt, rokonainak földjét és a legelső rokonával, Ráhellel való találkozása végérvényesen megváltoztatja az életét. Megszereti ezt a lányt, és feleségül akarja venni. De az esküvő napján egy kisebb dráma bontakozik ki az apósa cselszövése miatt.

Tovább
Genezis 28. – Egy utazás kezdete

Mózes első könyvének huszonnyolcadik részében Jákob elindul Paddan-Arámba, Ábrahám mezopotámiai őshazájába, hogy feleséget keressen magának és Ézsau gyilkos haragja ellen meneküljön. Izsák pedig megerősíti, hogy Ábrahám áldása már őrajta van és ennek eredményeképp útközben egy csodálatos találkozást él át a Mindenható Istennel.

Tovább
Genezis 27. – A nagy becsapás

Mózes első könyvének huszonhetedik fejezetében Izsák a halála előtt kedvenc fiát, Ézsaut akarta megáldani az elsőszülött fiú áldásával. Ennek az áldásnak része a család vezetésének és továbbvitelének átadása Isten színe előtt. Rebeka azonban „merényletet” szervez férje ellen, és Jákobot küldi be álruhába, aki végül Ézsau elől elcsalja a megváltozhatatlan atyai áldást. De mégis hogyan munkálja mindez Isten nagy tervét?

Tovább
Genezis 26. – Izsák növekedésének kínjai

Mózes első könyvének huszonhatodik részében Izsák azokat a hatalmas ígéreteket, amelyeket Ábrahám kapott, megkapja személyesen Istentől. A fejezetben megláthatjuk azt is, hogy bizonyos félelmek apáról fiúra szállhatnak, és Izsák hasonló hibát követ el, mint anno Ábrahám a feleségével kapcsolatban.

Tovább
Genezis 25. – Ábrahám utódai

Mózes első könyvének huszonötödik fejezetében Ábrahám nemzetségtáblája szerepel, ahol az összes gyermekét felsorolja a Szentírás. Ebből tudhatjuk meg, hogy Isten ígérete – miszerint Ábrahámot sok nép atyjává teszi – beteljesedett, hiszen Izrael fiain kívül a Közel-Keleten rengeteg nép származott az ősatyától. A fejezet vége azonban Izsák két fiára, Ézsaura és Jákóbra kezd el fókuszálni, követve az ígéret öröklésének a rendjét.

Tovább