Rólunk

A blog bejegyzéseinek szerzője két jó barát, akik meg vannak győződve arról, hogy teológiai-hitvédelmi témákban magyar nyelven érdemes rövid bejegyzések formájában megosztani hitéleti kérdéseinket és válaszainkat. Az oldal célja, hogy Istennel kapcsolatos, aktuális kérdéseket emészthető és az emberek számára hasznos, építő-bátorító formában fejtegessünk, és hozzájáruljunk mind a keresőknek, mind a keresztény embereknek az Istennel kapcsolatos, olykor nehéz küzdelmeket is jelentő kérdéseinek megválaszolásához.

A blog szerzői a budapesti Golgota Keresztény Gyülekezet tagjai, akik különböző területeken veszünk részt a gyülekezet életében, és tanítjuk is a Bibliát. Ebből egyrészt az következik, hogy Istenhez és a Szentíráshoz való viszonyunk protestáns, evangéliumi alapokon nyugszik, másrészt fontos kiemelnünk, hogy bejegyzéseink során  az egyes kérdéseket több, számunkra lelkiismeretileg elfogadható nézőpontból is megvizsgáljuk.

Szerzők:

Baji Péter

Baji Péter (1988–) ifjúsági lelkipásztor,
bibliai tudományok (BA) - Logos Hungary Keresztény Főiskola
PhD földtudományok, társadalomföldrajz - ELTE Földtudományi Doktori Iskola
Baji Péter

Latest posts by Baji Péter (see all)

Békefi Bálint

Békefi Bálint (1996–) a Pünkösdi Teológiai Főiskola teológus- és az Óbudai Egyetem mérnökinformatikus-hallgatója, a budapesti Golgota Gyülekezet ifjúsági munkájának segítője.
Békefi Bálint